ارتباطات ما:

شرکت ما به واسطه‌ی اعتبار و پشتوانه علمی‌اش، ارتباطات فراوانی با موسسات مالی و بانک‌های بزرگی مثل بانک پاسارگاد دارد به طوریکه مدیریت سبدگردانی پروژه سرمایه گذاری این موسسات به عهده ماست. بنابراین قادر هستیم که در زمینه‌های مختلف با این موسسات همکاری داشته باشیم.